O MNIE MUZYKA TEKSTY PROGRAMY NA ZAMÓWIENIE SCENA i C64 GŁÓWNA

Zabawa ze słowami. Słowa mają różne znaczenia - to wiadomo, a co ze zwrotami i zdaniami - otóż też.
W zależności od zapisu, tak samo brzmiące zdanie może mień kilka znaczeń.
Grupy:
- palindromy czyli zdania brzmiące tak samo gdy przeczytamy je wspak
- homonimy czyli wyrazy mające jednakowe brzmienie, lecz odmienne znaczenie
- gwarne
- różne