Najnowsza wersja programu dostępna tutaj: Wykresy4DX9
Wykresy 4D

Aplikacja do wykreślania (renderowania) i animowania wykresów podawanych przez użytkownika funkcji 1-, 2- i 3-zmiennych
(w przestrzeniach odpowiednio 2D, 3D i 4D (animacja-wykres 3D zmieniany w czasie)).
Program daje możliwość INTERAKTYWNEGO oglądania trójwymiarowych wykresów ze wszystkich stron (możliwość poruszania się w przestrzeni 3D).

To co wyróżnia ten program od podobnych możliwości zawartych w programach np.: Winplot czy Mathematica, to SZYBKA ANIMACJA
prezentowanych wykresów, tzn. manewrując np. myszką można dowolnie poruszać się w przestrzeni aby oglądać dany wykres lub animację ze wszystkich stron.
Ponadto program może generować dowolnie DUŻĄ PRZESTRZEŃ wykresu wykraczającą poza wielkość ekranu monitora a nie tylko mały skrawek jak ma to miejsce w większości programów matematycznych.
Poza tym zastosowane są różne techniki renderowania jak np.: uwzględnienie padającego światła. Oczywiście zastosowany jest widok perspektywiczny.
Wszystko po to aby wykres wyglądał REALISTYCZNIE.

Aplikacja powstała w oparciu o technologię DirectX (w wersji 9) czyli biblioteki Microsoftu.
(wykorzystywane do programowania programów graficznych wymagających wysokiej wydajności, np. gier 3D, symulatorów).

Aplikacja może służyć jako narzędzie matematyczne, edukacyjne, inżynieryjne dla projektantów, grafików, modelowania grafiki (proceduralne modelowanie/generowanie obiektów), fizyków modelujących zjawiska fizyczne;

Program ma duże walory edukacyjne - łatwość obsługi - cała inteligencja do pokazania wykresu zawarta w programie.
Pełna wygoda użytkowania a jednocześnie szybkość - nie rwanie się animacji.

Parser matematyczny:
Aplikacja zawiera implementację przetwarzania wyrażeń arytmetycznych - parser, który umożliwia pobieranie dowolnie zdefiniowanych przez użytkownika funkcji.
Sporą trudnością jest napisanie uniwersalnego, łatwego w użyciu i szybkiego parsera dla pobierania funkcji o dowolnej ilości zmiennych!
Parser, który napisałem całkowicie w oparciu o moje pomysły i algorytmy, jest szybki i inteligentny:
-zawiera sprawdzanie dziedzin funkcji przy obliczaniu wartości wyrażenia
-pozwala na własne definiowanie nazw zmiennych
-stosuje swoisty kompilator wyrażeń - tak że nie wymaga każdorazowego tłumaczenia tekstu (przez to jest szybki).

Cała aplikacja jest napisana w czystym WinAPI (tzn. bez korzystania żadnych bibliotek MFC czy OWL).

Autor: Artur Czekalski; e-mail: artur.czekalski @ interia.pl
Powrót do strony głównej http://artursator.esy.es/programowane.php